latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2016-11-14 13:19:58.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у октобру

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају октобра износиле 9.706,7 милиона евра, чиме се обезбеђује покривеност новчане масе M1 од 216 одсто и шест месеци увоза робе и услуга. Девизне резерве су у октобру повећане за 155,0 милиона евра, и поред тога што је у том месецу извршена превремена и редовна отплата девизних дугова у укупном износу од 191,2 милиона евра.

Нето девизне резерве (укупне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају октобра износиле су 8.076,0 милиона евра и биле су веће за 127,0 милиона евра у односу на претходни месец.

Повећање и бруто и нето девизних резерви нарочито је значајно с обзиром на то да је остварено у амбијенту и даље неповољних услова за улагање девизних средстава на међународном финансијском тржишту. Највећи девизни прилив у октобру остварен је по основу интервенција Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту куповином 135,0 милиона евра (од јула је Народна банка Србије по основу интервенција увећала девизне резерве за 640 милиона евра). Већи прилив у октобру остварен је и по основу продаје државних девизних хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту у износу од 71,3 милиона евра, донација и повећања девизне обавезне резерве банака у укупном износу од 21,1 милион евра, али и по основу успешног управљања девизним резервама и по осталим основима у износу од 131,6 милиона евра.

Наведени прилив био је више него довољан да покрије реализован одлив из девизних резерви по основу доспеле и превремене отплате кредита, на име сервисирања старе девизне штедње и по другим основима у укупном износу од 204,1 милион евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у октобру износио је 336,4 милиона евра и био је за 30,2 милиона већи него у претходном месецу. У првих десет месеци ове године у међубанкарској трговини реализована су укупно 5.135,2 милиона евра.

У октобру је забележена номинална апрецијација динара у односу на евро од 0,1%, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 135 милиона евра ради ублажавања претераних дневних осцилација курса.

Кабинет гувернера