latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2016-09-26 14:48:27.0

Методологија за израду образаца НПЕ и ФБЕ

Сектор за контролу пословања банака Народне банке Србије припремио је  Методологију за израду Образаца НПЕ и ФБЕ. Наведене обрасце банке су  дужне да први пут тестно доставе Народној банци Србије са стањем на дан 30. септембра 2016. године, најкасније 20. октобра 2016. године. Прво редовно извештавање је са стањем на дан 31. децембра 2016. године.

Сектор за контролу пословања банака