latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2016-09-23 15:39:32.0

Услови за улазак на српско банкарско тржиште јасни и транспарентни

Поводом навода у појединим медијима о уласку Експобанке (Expobank) у банкарски сектор Србије, Народна банка Србије истиче да је ова банка исказала заинтересованост, али званичан захтев за добијање претходне сагласности за стицање власништва у банци у Србији Народној банци Србије није поднела ни Експобанка ни господин Игор Ким.

Давање претходне сагласности Народне банке Србије за стицање власништва које стицаоцу омогућава више од 5% гласачких права у банци у Србији уређено је прописима, и то Законом о банкама, прописима Народне банке Србије донетим на основу тог закона, интерним актима, као и процедурама Народне банке Србије. Поред прописа, који се могу наћи на интернет презентацији Народне банке Србије, да би олакшала разумевање прописаних услова за улазак потенцијалних инвеститора у банкарски сектор Србије, Народна банка Србије је сачинила и на својој интернет презентацији објавила Приручник за лиценцирање.

Наведено представља правни оквир за одлучивање о поднетим захтевима и не постоји простор за дискрецију, у смислу прихватања једног или другог инвеститора. Услови за улазак на српско банкарско тржиште су јасни и транспарентни, а критеријуми за њихову оцену детаљно су утврђени интерним актима и процедурама Народне банке Србије. Народна банка Србије подржава улазак репутабилних и бонитетних инвеститора у банкарски сектор Србије који испуњавају прописане услове, без обзира на земљу из које долазе.

Кабинет гувернера