latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2016-08-19 13:51:31.0

Усвојене измене и допуне прописа из области контроле пословања банака

Извршни одбор Народне банке Србије је на својој седници одржаној 11. августа 2016. године усвојио Одлуку о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке и Одлуку о изменама Одлуке о извештавању банака  у циљу подстицања банака да ефикасније решавају питање проблематичних кредита у својим портфолијима, уз прилагођавање регулаторног извештајног система.

Усвајање ових прописа одражава посвећеност и опредељеност Народне банке Србије ка решавању сложеног питања проблематичних кредита у банкарском сектору Србије, на начин који обезбеђује очување и јачање стабилности банкарског и финансијског система у целини.

Сектор за контролу пословања банака