latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

 

Информације за инвеститоре и аналитичаре

Трговање девизама с другим правним лицем које није банка
законом забрањено и кажњиво

Народна банка Србије
Седнице ИО
Семинари
Дешавања
Публикације

Одржана конференција „Електронска трговина у Србији – сигуран пут за куповину на интернету“ (видео-записи)
Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути (калкулатори)
Информације о наменским рачунима за уплату помоћи угроженима и отклањање последица поплава
Народна банка Србије у служби грађана - Информацијe о кретању каматне стопе на прекорачење по текућем рачуну

 


2017-06-22 15:02:54.0 Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за прво тромесечје 2017. године
2017-06-21 14:50:25.0 Усвојени прописи којима се утврђују стопе заштитних слојева капитала
2017-06-20 16:20:51.0 Банкарски сектор у Србији – извештај за прво тромесечје 2017. године
2017-06-20 15:24:42.0 Отворен конкурс за нови логотип DinaCard платних картица
2017-06-19 13:16:22.0 Резултати мајске анкете о инфлационим очекивањима
2017-06-17 09:03:05.0 Агенција Fitch Ratings потврдила кредитни рејтинг Србије и стабилне изгледе за даље побољшање
2017-06-17 09:00:59.0 Агенција S&P задржала позитивне изгледе за побољшање кредитног рејтинга Србије
2017-06-16 17:36:04.0 Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
2017-06-13 15:28:15.0 Резултати полагања стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара за лица која испуњавају прописане услове за јунски испитни рок
2017-06-13 14:50:55.0 Сектор добровољних пензијских фондова у Србији – извештај за прво тромесечје 2017. године
2017-06-13 12:17:52.0 Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у мају
2017-06-12 16:47:21.0 Летња пракса у Народној банци Србије у 2017. години – обавештење о тестирању
2017-06-12 14:45:55.0 Сектор осигурања у Србији – извештај за прво тромесечје 2017. године
2017-06-12 13:14:48.0 Кретање инфлације у мају
2017-06-08 11:57:54.0 Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Архива вести:

 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
0800 111 110
Питања и одговори у вези с коришћењем финансијских услуга

Информатор о раду НБС
 

ИНФО-СЕРВИС – регистри, спискови финансијских институција, шифарници ...

ПРЕС-ЦЕНТАР
 – говори, интервјуи, чланци, одговори...

ВЕБ-СЕРВИСИ
 | RSS
Центар за размену података
Приступ сервисима Народне банке Србије на Блумбергу и Ројтерсу

ТЕНДЕРИ
 

 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
 
Курс динара >>>
Курсна листа
Званични средњи курс динара
За ефективни страни новац
За девизе
На жељени дан
За период
Просечни курсеви

Минимални и максимални
износи по мењачким
пословима банака

Стопе затезне камате
 

 

Каматне стопе НБС
на новчаном тржишту

(важе од 7. 7. 2016)
 
Референтна каматна стопа
 
4,00%
Каматна стопа на депозитне олакшице
 

2,50%
Каматна стопа на кредитне олакшице
 

5,50%

Историјски преглед

 

Инфлација
(међугодишњи раст, у %)

Инфлација у мају 2017:

3,5
Циљана инфлација  3±1,5%
Циљана и остварена инфлација>>>
Циљана инфлација до 2018.>>>
Пројекција инфлације>>>
Извештај о инфлацији – мај 2017.>>>

Седнице Извршног одбора

 

 
Посетите
Архив | Библиотека
Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер
(www.zin.rs)
Национална платна картица (www.dinacard.nbs.rs)