latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

 

Информације за инвеститоре и аналитичаре

Трговање девизама с другим правним лицем које није банка
законом забрањено и кажњиво

Народна банка Србије
Седнице ИО
Семинари
Дешавања
Публикације

Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути (калкулатори)
Информације о наменским рачунима за уплату помоћи угроженима и отклањање последица поплава
Народна банка Србије у служби грађана - Информацијe о кретању каматне стопе на прекорачење по текућем рачуну

2018-07-12 15:15:01.0 Кретање инфлације у јуну 2018.
2018-07-12 11:58:51.0 Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
2018-07-11 16:14:41.0 Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
2018-07-11 12:11:31.0 Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јуну
2018-07-10 16:06:02.0 Годишњи извештај о монетарној политици
2018-07-10 16:04:47.0 Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
2018-07-10 09:39:10.0 Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
2018-07-09 10:27:19.0 Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама - јануар-јун 2018. године
2018-07-02 15:55:23.0 Статистички билтен – мај 2018. године
2018-07-02 14:04:39.0 Сектор осигурања у Србији – извештај за прво тромесечје 2018. године
2018-07-02 13:49:08.0 Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за јун
2018-06-29 15:59:52.0 Кретање економске и спољнотрговинске активности
2018-06-29 10:30:36.0 Резултати мајске анкете о инфлационим очекивањима
2018-06-22 15:11:28.0 Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
2018-06-22 13:56:20.0 Тромесечни преглед кретања индикатора финансијске стабилности Републике Србије

Архива вести:

 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
0800 111 110
Питања и одговори у вези с коришћењем финансијских услуга

Информатор о раду НБС
 

ИНФО-СЕРВИС – регистри, спискови финансијских институција, шифарници ...

ПРЕС-ЦЕНТАР
 – говори, интервјуи, чланци, одговори...

ВЕБ-СЕРВИСИ
 | RSS
Центар за размену података
Приступ сервисима Народне банке Србије на Блумбергу и Ројтерсу

ТЕНДЕРИ
 

 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
 
Курс динара >>>
Курсна листа
Званични средњи курс динара
За ефективни страни новац
За девизе
На жељени дан
За период
Просечни курсеви

Минимални и максимални
износи по мењачким
пословима банака

Стопе затезне камате
 

 

Каматне стопе НБС
на новчаном тржишту

(важе од 12. 04. 2018)
 
Референтна каматна стопа
 
3,00%
Каматна стопа на депозитне олакшице
 

1,75%
Каматна стопа на кредитне олакшице
 

4,25%

Историјски преглед

 

Инфлација
(међугодишњи раст, у %)

Инфлација у
јуну 2018:


2,3
Циљана инфлација  3±1,5%
Циљана и остварена инфлација>>>
Циљана инфлација до 2018.>>>
Пројекција инфлације>>>
Извештај о инфлацији – мај 2018.>>>

Седнице Извршног одбора

 

 
Посетите
Архив
Библиотека
Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер
(www.zin.rs)