latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Извештај о инфлацији

 

Погледајте
Архива Извештаја о инфлацији с прилозима

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

Презентација Извештаја о инфлацији – новембар 2018.

 

Уводна реч вицегувернера др Жељка Јовића на презентацији Извештаја о инфлацији – новембар 2018.

Говор Савa Јаковљевића, в.д генералног директора Директората за економска истраживања и статистику, на презентацији Извештаја о инфлацији – новембар 2018.

Извештај о инфлацији – новембар 2018.

Наслови осврта у последњем издању:

Осврт 1: Кредитирање малих и средњих предузећа из угла нове статистике каматних стопа.
Осврт 2: Унапређење спољнотрговинске позиције Србије у периоду 2012–2017.
Осврт 3: Ревизија података о БДП-у за период 2015–2017.
Осврт 4: Заоштравање светских трговинских односа и утицај на светска економска кретања и Србију.

Табеле и графикони (XLS):