latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Извештај о инфлацији

 

Погледајте
Архива Извештаја о инфлацији с прилозима

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

Презентација Извештаја о инфлацији – новембар 2016.

 

Уводна реч гувернера Јоргованке Табаковић на презентацији Извештаја о инфлацији – новембар 2016.

Говор Ане Ивковић,  генералног директора Директората за економска истраживања и статистику, на презентацији Извештаја о инфлацији – новембар 2016.

Извештај о инфлацији – новембар 2016.

Наслови осврта у последњем издању:

Осврт 1: Снижење циља за инфлацију на 3,0% ± 1,5 п.п. од 2017. године
Осврт 2: Ауто-индустрија – покретач раста индустрије и извоза Србије
Осврт 3: Утицај нове пољопривредне сезоне на БДП
Осврт 4: Повољна фискална кретања и смањење јавног дуга

Табеле и графикони (XLS):