latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације


Годишњи извештај о монетарној политици
2018-07-10 16:06:02.0 Годишњи извештај о монетарној политици у 2017. години
Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
2018-07-10 16:04:47.0 Годишњи извештај о пословању и резултатима рада у 2017. години
Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама - јануар-јун 2018. године
2018-07-09 10:27:19.0 Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама - јануар-јун 2018. године
Статистички билтен – мај 2018. године
2018-07-02 15:55:23.0 Статистички билтен – мај 2018. године
Трендови у кредитној активности
2018-06-12 13:57:49.0 Трендови у кредитној активности - прво тромесечје 2018. године