latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације

 


Резултати октобарске анкете о инфлационим очекивањима
2018-11-16 16:34:10.0 Резултати октобарске анкете показују да су краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора...
 
Извештај о инфлацији – новембар 2018. године
2018-11-16 11:23:56.0 Извештај о инфлацији – новембар 2018. године
Статистички билтен – септембар 2018. године
2018-10-31 12:17:51.0 Статистички билтен – септембар 2018. године
Статистички билтен – август 2018. године
2018-09-28 15:28:16.0 Статистички билтен – август 2018. године
Трендови у кредитној активности
2018-09-14 13:21:23.0 Трендови у кредитној активности - друго тромесечје 2018. године