latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације


Статистички билтен – март 2017. године
2017-04-28 17:05:31.0 Статистички билтен – март 2017. године
Резултати мартовске анкете о инфлационим очекивањима
2017-04-24 14:20:16.0 Резултати мартовске анкете показују да финансијски сектор и привреда очекују да ће постигнута ценовна стабилност бити очувана у кратком и средњем року...
 
Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама - јануар-март 2017. године
2017-04-07 12:58:40.0 Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама - јануар-март 2017. године
Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за четврто тромесечје 2016. године
2017-04-05 11:04:02.0 Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за четврто тромесечје 2016. године
Анкета о кредитној активности банака – IV тромесечје 2016. године
2017-04-04 11:55:44.0 Резултати анкете и Извештај о резултатима анкете о кредитној активности банака за четврто тромесечје 2016. године