latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације


Трендови у кредитној активности
2017-12-08 16:15:27.0 Трендови у кредитној активности - треће тромесечје 2017. године
Статистички билтен – октобар 2017. године
2017-11-30 16:04:53.0 Статистички билтен – октобар 2017. године
Резултати октобарске анкете о инфлационим очекивањима
2017-11-21 10:10:49.0 Према резултатима октобарске анкете, краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде наставила су да...
 
Извештај о инфлацији – новембар 2017. године
2017-11-15 11:03:56.0 Извештај о инфлацији – новембар 2017. године
Полугодишњи извештај о монетарној политици
2017-11-09 10:21:26.0 Полугодишњи извештај о монетарној политици – јануар–јун 2017.