latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације


Извештај о инфлацији – мај 2018. године
2018-05-17 10:59:19.0 Извештај о инфлацији – мај 2018. године
Статистички билтен – март 2018. године
2018-04-30 16:03:32.0 Статистички билтен – март 2018. године
Статистички билтен – фебруар 2018. године
2018-03-30 15:23:02.0 Статистички билтен – фебруар 2018. године
Резултати фебруарске анкете о инфлационим очекивањима
2018-03-28 13:14:34.0 Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима фебруарске анкете...
 
Трендови у кредитној активности
2018-03-02 09:43:09.0 Трендови у кредитној активности - четврто тромесечје 2017. године