latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Годишњи извештај о стабилности финансијског система

 

Погледајте
Годишњи извештај о стабилности финансијског система – архива

Основни циљ Годишњег извештаја о стабилности финансијског система јесте информисање јавности о стању и ризицима у финансијском систему, као и правовремено указивање на потенцијалне системске ризике. У том циљу, у овом извештају су описани кључни системски ризици из домаћег и међународног окружења, регулаторне мере које се предузимају или ће се предузети ради њиховог ублажавања или отклањања, али и спречавања њиховог настанка. На агрегатном нивоу дати су резултати макропруденцијалних стрес-тестова за банкарски сектор, тенденције у банкарском и небанкарском сектору, кретања у домаћем и међународном окружењу, кретања с различитих сегмената финансијског тржишта. У Извештају се обрађују и теме одрживости јавног и спољног дуга на претпостављена стрес-сценарија. Посебно се обрађују најактуелније теме на глобалном и домаћем нивоу из домена финансијске стабилности и макропруденцијалне политике, кроз велики број стручних осврта.

Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2016. годину

Презентација Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2016 – јул 2017. године

Говор Јоргованке Табаковић, гувернера Народне банке Србије, на презентацији
Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2016. годину

Говор Диане Драгутиновић, вицегувернера Народне банке Србије, на презентацији
Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2016. годину


Презентација Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2016.
27. јул 2017.


Наслови осврта у последњем издању:

Осврт 1: Нови међународни стандард финансијског извештавања – МСФИ 9
Осврт 2: Минимални захтев за капиталом и подобним обавезама(MREL)
Осврт 3: Детерминанте проблематичних кредита
Осврт 4: Смернице ЕЦБ-а за решавање питања проблематичних кредита
Осврт 5: Понашање банака кроз заштиту корисника финансијских услуга и утицај на финансијску стабилност
Осврт 6: Унија тржишта капитала(Capital Markets Union – CMU)
Осврт 7: Унапређивање отпорности инфраструктуре финансијског тржишта на сајбер ризике
Осврт 8: Криптовалуте и утицај на финансијску стабилност
Осврт 9: Контрациклични заштитни слој капитала
Осврт 10: Системски значајне банке и заштитни слој капитала за системски значајне банке као инструмент макропруденцијалне политике

Табеле и графикони (XLS):