latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Годишњи извештај о стабилности финансијског система

 

Погледајте
Годишњи извештај о стабилности финансијског система – архива

Основни циљ Годишњег извештаја о стабилности финансијског система јесте информисање јавности о стању и ризицима у финансијском систему, као и правовремено указивање на потенцијалне системске ризике. У том циљу, у овом извештају су описани кључни системски ризици из домаћег и међународног окружења, регулаторне мере које се предузимају или ће се предузети ради њиховог ублажавања или отклањања, али и спречавања њиховог настанка. На агрегатном нивоу дати су резултати макропруденцијалних стрес-тестова за банкарски сектор, тенденције у банкарском и небанкарском сектору, кретања у домаћем и међународном окружењу, кретања с различитих сегмената финансијског тржишта. У Извештају се обрађују и теме одрживости јавног и спољног дуга на претпостављена стрес-сценарија. Посебно се обрађују најактуелније теме на глобалном и домаћем нивоу из домена финансијске стабилности и макропруденцијалне политике, кроз велики број стручних осврта.

Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2015

Презентација Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2015 – јул 2016.

Говор Јоргованке Табаковић, гувернера Народне банке Србије, на презентацији
Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2015.

Говор Диане Драгутиновић, вицегувернера Народне банке Србије, на презентацији
Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2015.


Презентација Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2015.
27. јул 2016.


Наслови осврта у последњем издању:

Осврт 1: Почетак нормализације монетарне политике ФЕД-а
Осврт 2: Посебна дијагностичка испитивања
Осврт 3: Детерминанте проблематичних кредита
Осврт 4: Мрежно моделирање
Осврт 5: База података о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и кредитима обезбеђеним хипотеком
Осврт 6: Хедонистички приступ обрачуну индекса цена некретнина
Осврт 7: Заштитни слојеви капитала
Осврт 8: Показатељ системског стреса финансијског система Републике Србије

Табеле и графикони (XLS):