latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Спољни дуг

Анализа дуга Републике Србије

Поред тромесечних података о стању спољног дуга, Народна банка, у складу с приспећем података, објављује и тромесечне анализе о кретању спољног и јавног дуга Републике Србије с показатељима одрживости на средњи и дуги рок.

Први број Анализе дуга Републике Србије је Септембар 2009.

Последње издање - Март 2014.

Архива:     

Стање спољног дуга Србије

Прелиминарни подаци

Методолошка објашњења Ознаке
Стање спољног дуга по врсти дужника и по инокредиторима  
Спољни дуг РС, према кредиторима 2.8. 
Спољни дуг РС, према дужницима 2.9. 
Спољни дуг РС по преосталом доспећу  

Календар објављивања података

Стање на крају периода Датум објављивања података
Марта 2018. 29. јун 2018. 
Јуна 2018. 28. септембар 2018. 
Септембра 2018. 31. децембар 2018. 
Децембра 2018. 29. март 2019.