latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Популарна статистика

У оквиру поглавља „Популарна статистика“ објављују се саопштења с приступачно објашњеним подацима којима располаже Народна банка Србије. Циљ је да што ширу јавност упознамо са информацијама које поседује Народна банка Србије, као и о њиховом значају за разумевање и праћење економских токова.


Народна банка Србије доприноси привредном расту вођеном инвестицијама
2016-04-18 11:18:50.0 Допринос Народне банке Србије макроекономској стабилности и економском опоравку је препознатљив у обезбеђењу и очувању...
 
Банкарски сектор у Србији располаже са 27,5 милијарди евра
2014-12-25 11:39:17.0 У октобру 2014. године банке су укупно располагале...