latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Супервизија информационих система финансијских институција

Финансијске институције и финансијске услуге су у великој мери зависне од информационих система. Због тога је потребно посебну пажњу посветити слабостима и могућим (оперативним) ризицима повезаним с коришћењем информационих технологија у пословању финансијских институција. Последице ризика информационих система могу утицати како на профитабилност, ликвидност и капитал финансијских институција, тако и на репутацију финансијске институције и финансијског система. Такође, ти ризици могу утицати на прекид континуитета пружања финансијских услуга, као и на смањење поверења у поједине финансијске производе и у крајњој инстанци – у финансијски систем.

Додатни изазов који се у области информационих технологија намеће је и брзина којом се оне развијају и мењају, односно обезбеђивање континуираног праћења трендова у овој области и процена њиховог утицаја на пословање финансијских институција.

Супервизија информационих система је препозната као неминовност и нужан аспект супервизије и подразумева проверу адекватности управљања информационим системом финансијске институције. Ризик информационог система, који је у средишту пажње Центра за супервизију информационих система финансијских институција, према дефиницијама Народне банке Србије саставни је део оперативног ризика и подразумева могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал финансијске институције као последица неадекватног управљања информационим системом.

Народна банка Србије је интензивирала активности на успостављању функције супервизије информационих система у финансијским институцијама с циљем да се, уз примену позитивних искустава, обезбеди адекватност система управљања ризицима у овој области, као и да развије начине превентивног деловања у финансијском сектору.


Упитник о информационом систему финансијске институције за 2018. годину
2018-10-01 10:49:09.0 Упитник о информационом систему финансијске институције намењен је...
 
Упитник о информационом систему финансијске институције за 2017. годину
2017-09-26 09:41:36.0 Упитник о информационом систему (ИС) финансијске институције намењен је банкама, друштвима за осигурање, друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима даваоцима финансијског лизинга...
 
Одлука о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције
2017-01-18 15:18:36.0 Одлука о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције „Службени гласник РС“, бр. 23/2013, 113/2013 и 2/2017...
Упитник о информационом систему финансијске институције за 2016. годину
2016-09-13 12:57:38.0 Упитник о информационом систему финансијске институције намењен је...
 
Упитник о информационом систему финансијске институције за 2015. годину
2015-09-25 09:29:09.0 Народна банка Србије од 2012. године спроводи упитник о стању...
 
Погледајте...
Прописи из области супервизије информационих система финансијских институција
Упитник о информационом систему финансијске институције