latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања

Надзор у области осигурања

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.


Резултати полагања стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара за лица која испуњавају прописане услове за јунски испитни рок
2017-06-13 15:28:15.0 Резултати полагања стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара за лица која испуњавају прописане услове за јунски испитни рок
Сектор осигурања у Србији – извештај за прво тромесечје 2017. године
2017-06-12 14:45:55.0 Сектор осигурања у Србији – извештај за прво тромесечје 2017. године
Резултати полагања стручног испита за стицање звања овлашћених посредника и заступника у осигурању у мајском испитном року 2017. године
2017-06-05 15:13:16.0 Резултати полагања стручног испита за стицање звања овлашћених посредника и заступника у осигурању у мајском испитном року 2017. године.
Распоред полагања стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара за лица која испуњавају прописане услове за јунски испитни рок
2017-06-01 13:34:35.0 Распоред полагања стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара за лица која испуњавају прописане услове за јунски испитни рок ће се одржати 12. јуна 2017. године у просторијама Народне банке Србије, улица Немањина 17 (улаз из улице Светозара Марковића) са почетком у 10 часова.
Распоред полагања стручног испита за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању у мајском испитном року 2017. године
2017-05-22 15:45:09.0 Полагање стручног испита за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању ће се одржати у периоду од 29. до 31. маја 2017. године у просторијама Народне банке Србије, улица Немањина 17 (улаз из улице Светозара Марковића)...
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Обавезна осигурања у Србији
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Накнаде за услуге надзора