latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања

Надзор у области осигурања

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.


Распоред полагања стручног испита за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању у мајском испитном року 2017. године
2017-05-22 15:45:09.0 Полагање стручног испита за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању ће се одржати у периоду од 29. до 31. маја 2017. године у просторијама Народне банке Србије, улица Немањина 17 (улаз из улице Светозара Марковића)...
Извештај о сектору осигурања – позитивни ефекти примене нових прописа
2017-05-15 14:44:33.0 Народна банка Србије објавила је Извештај о сектору осигурања за 2016. годину...
 
Oбавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2017. године
2017-04-26 09:31:42.0 Стручни испит за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2017. године биће одржан 12. јуна 2017. године у просторијама Народе банке Србије, Немањина 17 са почетком у 10 часова...
 
Обавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању за мајски испитни рок.
2017-04-21 12:02:22.0 Стручни испит за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању биће одржан од 29. до 31. маја 2017. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17, Београд.
 
„Таково осигурању” дозвола одузета по закону, одговорност на власницима и руководству
2017-04-13 10:57:30.0 Поводом неистинитих и злонамерних навода појединих медија у вези са одузимањем дозволе...
 
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Обавезна осигурања у Србији
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Накнаде за услуге надзора