latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања

Надзор у области осигурања

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.


Резултати полагања стручног испита за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању у децембарском испитном року
2016-12-23 12:13:16.0 Резултати полагања стручног испита за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању у децембарском испитном року 2016. године...
Народна банка Србије потписала споразум са италијанским супервизором осигурања
2016-12-20 13:38:45.0 Имајући у виду да је Италија једна од најзначајнијих земаља инвеститора у делатности осигурања Србије...
 
Распоред полагања стручног испита за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању у децембарском испитном року 2016.
2016-12-07 15:15:09.0 Полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању биће одржано у периоду од 12. - 16. децембра 2016. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17, Београд (улаз из улице Светозара Марковића).
Сектор осигурања у Србији – извештај за треће тромесечје 2016. године
2016-12-05 11:53:02.0 Сектор осигурања у Србији – извештај за треће тромесечје 2016. године
Обавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању за децембарски испитни рок
2016-10-18 10:10:03.0 Стручни испит за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању, биће одржан у периоду од 12. - 16. децембра 2016. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17, Београд. ..
 
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Обавезна осигурања у Србији
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Накнаде за услуге надзора