latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака

Контрола банака

Упутства за примену одредаба Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење која се односе на спречавање финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење
2019-01-31 08:37:36.0 Ради информисања шире јавности о значају предузимања превентивних радњи и мера за препознавање...
 
Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију
2019-01-28 09:12:27.0 Управа за спречавање прања новца, у сарадњи с Министарством привреде, Народном банком Србије, Комисијом за хартије од вредности, Министарством трговине, туризма и телекомуникација...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за треће тромесечје 2018. године
2019-01-24 11:27:14.0 Банкарски сектор у Србији – извештај за треће тромесечје 2018. године
Усвојени прописи ради подстицања праксе одрживог кредитирања становништва
2018-12-28 10:16:49.0 На седници одржаној 24. децембра 2018. године, Извршни одбор Народне банке Србије усвојио je следеће одлуке...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за друго тромесечје 2018. године
2018-11-27 11:02:27.0 Банкарски сектор у Србији – извештај за друго тромесечје 2018. године
Упитник о информационом систему финансијске институције за 2018. годину
2018-10-01 10:49:09.0 Упитник о информационом систему финансијске институције намењен је...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за прво тромесечје 2018. године
2018-09-18 17:28:30.0 Банкарски сектор у Србији – извештај за прво тромесечје 2018. године
Национална Процена ризика од прања новца и Процена ризика од финансирања тероризма
2018-08-20 11:03:51.0 Национална Процена ризика од прања новца и Процена ризика од финансирања тероризма
Банкарски сектор у Србији – извештај за четврто тромесечје 2017. године
2018-07-17 12:32:04.0 Висока капитализованост банкарског сектора Републике Србије потврђена је и на крају 2017. године, када је показатељ адекватности капитала износио 22,6%, што је вишеструко изнад регулаторног минимума (8%)...
 
Банка Поштанска штедионица преузима пословање Југобанке Југбанке а. д., Косовска Митровица
2018-04-02 10:46:31.0 Извршни одбор Народне банке Србије донео је на данашњој седници решење о одузимању дозволе за рад Југобанци Југбанци а. д., Косовска Митровица (Банка)...
 
Погледајте...
Прописи
Смернице
Методологије за израду извештаја
Нацрти
Најчешће постављана питања из области прописа у вези с пословањем банака
Споразуми о сарадњи
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути
Одговори на најчешће постављана питања у вези са применом Одлуке о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма