latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака | Подобност кредитних рејтинга

Подобност кредитних рејтинга које додељују агенције за рејтинг

Агенција за кредитни рејтинг је правно лице чија је претежна делатност додељивање кредитних рејтинга правним лицима и/или финансијским инструментима. Подобна агенција за рејтинг је агенција за рејтинг чији су кредитни рејтинзи, на основу сагласности Народне банке Србије, признати као подобни за израчунавање капиталних захтева за кредитни ризик.

Народнa банка Србије даје сагласност за подобност кредитних рејтинга које додељују агенције за рејтинг ради израчунавања капиталних захтева за кредитни ризик применом стандардизованог приступа, у складу са Одлуком о адекватности капитала банке („Службени гласник РС“, бр. 46/2011).