latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака | Имплементација базелских стандарда у Србији

Имплементација базелских стандарда у Србији - НОВО

Примена стандарда Базела II у Србији завршена је у јуну 2011. године када је Извршни одбор Народне банке Србије донео пакет прописа.

Пакет прописа којима се правила за израчунавање адекватности капитала банке и управљање ризицима усаглашавају са стандардима Базела II, односно којима се јача транспарентност у пословању банака, састоји се од шест одлука објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 45/2011 и 46/2011:

  • Одлуке о адекватности капитала банке (с прилозима) којом је имплементиран Стуб 1,
  • Одлуке о управљању ризицима банке којом је имплементиран Стуб 2, 
  • Одлуке о објављивању података и информација банке којом је имплементиран Стуб 3, 
  • Одлуке о контроли банкарске групе на консолидованој основи, 
  • Одлуке о извештавању о адекватности капитала банке и 
  • Одлуке о извештавању банака.

Основни циљеви усвајања тих прописа су даље јачање стабилности и сигурности банкарског сектора (а тиме и стабилности целог финансијског система Србије), унапређење супервизорске функције путем развоја концепта супервизије засноване на ризицима и усклађивање с релевантним прописима Европске уније (Capital Requirements Directive – CRD). Тај пакет прописа примењује се од 31. децембра 2011. године, уз изузетак одредаба које се односе на признавање подобности кредитних рејтинга које додељују агенције за рејтинг, које се примењују од 1. септембра 2011. године1, као и појединих одредаба за које је прописан прелазни период за пуну примену.

У циљу континуираног унапређења регулаторног оквира и усклађивања са међународним стандардима и регулативом ЕУ, Извршни одбор Народне банке Србије је на седници одржаној 17. децембра 2013. године усвојио Стратегију за увођење Базел III стандарда у Србији чије је спровођење предвиђено кроз три фазе: (1) анализа усклађености домаћих прописа са међународним стандардима – прво тромесечје 2014. године, (2) процена ефеката и утврђивање динамике увођења нових стандарда – до краја 2014. године и (3) израда прописа којима ће Базел III стандарди бити уведени у Републици Србији – до краја 2015. године.


1. У фебруару 2012. године Народна банка Србије дала је сагласност агенцији за рејтинг „Moody's Investor Service Ltd London" за подобност кредитних рејтинга које додељује ова агенција ради израчунавања капиталних захтева за кредитни ризик банака.

Сазнајте више...
Основне информације
Базел I
Базел II
Базел III - НОВО
Имплементација базелских стандарда у Европској унији