latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Односи са иностранством | Економски односи

Курс динара

У 2016. години динар је номинално ослабио у односу на евро (1,5%), швајцарски франак (2,0%), амерички долар (5,0%) и јапански јен (8,0%), док је ојачао у односу на британску фунту (14,7%). Таква кретања су пресудно опредељена променама вредности америчког долара у односу на друге валуте.

Последица наведених кретања је номинална ефективна депрецијација динара у 2016. од 2,2% (према „корпи” коју чине евро и долар, с пондерима 80% и 20%, респективно).

Таква кретања номиналног курса динара у 2016, уз домаћу инфлацију од 1,6% и инфлацију у зони евра од 1,1% и САД од 2,1%, условила су реалну депрецијацију динара према евру (1,1%) и према долару (5,5%). Реална ефективна депрецијација динара у посматраном периоду била је 2,0%.

У четвртом тромесечју 2016. године динар је номинално ослабио у односу на амерички долар (6,2%), швајцарски франак (1,0%), британску фунту (0,9%) и евро (0,1%), док је ојачао у односу на јапански јен (8,1%). Услед тога, уз домаћу стопу инфлације од 0,4% и раст цена у зони евра од 0,7% и САД од 0,0%, реална ефективна депрецијација динара у четвртом тромесечју је износила 1,5% (према евру за 0,4%, а према долару за 5,8%).

 

kretanje_kursa_1.jpg


Kretanje kursa

Сазнајте више...
Платни биланс
Девизне резерве
Спољни дуг

Погледајте...
Званични и тржишни девизни курсеви у периоду 1990-2000
Егзотичне валуте