latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Односи са иностранством | Економски односи

Курс динара

Посматрано крајем периода, динар је у првом тромесечју 2018. незнатно номинално ојачао према евру, за 0,1%. Раст вредности евра у Т1 у односу на швајцарски франак и амерички долар у највећој мери је определио и јачање динара према овим валутама, и то према швајцарском франку за 0,6% и према америчком долару за 3,2%. С друге стране, слабљење евра према британској фунти и јапанском јену утицало је и на слабљење динара према овим валутама, и то за 1,1% и 2,9%, респективно.

Номинална ефективна апрецијација динара према корпи валута коју чине евро и долар (0,7%) пресудно је утицала и на реалну ефективну апрецијацију, која је у Т1 2018. износила 1,0%.

kretanje_kursa_1.jpg


Kretanje kursa

Сазнајте више...
Платни биланс
Девизне резерве
Спољни дуг

Погледајте...
Званични и тржишни девизни курсеви у периоду 1990-2001.
Егзотичне валуте