latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Односи са иностранством | Економски односи

Курс динара

У првом полугодишту 2017. године динар је номинално ојачао у односу на све водеће светске валуте: амерички долар (10,9%), јапански јен (6,4%), британску фунту (4,6%), швајцарски франак (4,0%) и евро (2,2%). Међугодишње посматрано, динар је ојачао према евру за 2,0%.

Јачање динара у односу на евро и долар у првом полугодишту 2017. године резултирали су његовом номиналном ефективном апрецијацијом од 3,9% (“корпу” за обрачун овог курса чине евро и долар, са пондерима 80% и 20%, респективно).

Таква кретања номиналног курса динара у овом периоду, уз домаћу инфлацију од 2,9% и инфлације у евро зони и САД-у од 0,6% и 1,5%, респективно, условила су реалну апрецијацију динара према евру (4,5%) и према долару (12,5%). Ако посматрамо у односу на обе наведене валуте, у посматраном периоду, динар је реално ефективно апрецирао за 6,0%.

У другом тромесечју 2017. године, динар је номинално ојачао у односу на све водеће светске валуте: амерички долар (9,9%), јапански јен (9,9%), британску фунту (5,5%), швајцарски франак (5,1%) и евро (2,6%). Услед таквог кретања динара у односу на евро и долар, као и домаћу инфлацију од 0,5% и инфлацијe у евро зони и САД-у од 0,3% и 0,5%, респективно, динар је у Т2 реално ефективно апрецирао за 4,2% (2,8% према евру и 10,0% према долару).

 

kretanje_kursa_1.jpg


Kretanje kursa

Сазнајте више...
Платни биланс
Девизне резерве
Спољни дуг

Погледајте...
Званични и тржишни девизни курсеви у периоду 1990-2001.
Егзотичне валуте