latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Односи са иностранством | Економски односи

Курс динара

У првом тромесечју 2017. године динар је номинално ослабио у односу на евро (0,4%), британску фунту (0,8%), швајцарски франак (1,0%) и јапански јен (3,2%), а ојачао у односу на амерички долар (0,9%).

Последица наведених кретања јесте номинална ефективна депрецијација динара у прва три месеца 2017. од 0,1% („корпу” за обрачун овог курса чине евро и долар, с пондерима 80% и 20%, респективно).

Таква кретања номиналног курса динара у овом периоду, уз домаћу инфлацију од 2,4% и раст цена у зони евра и САД од 0,3% и 1,0%, респективно, условила су реалну aпрецијацију динара према евру (1,6%) и према долару (2,3%). Апрецијација реалног ефективног курса динара у посматраном периоду износила је 1,7%.

 

kretanje_kursa_1.jpg


Kretanje kursa

Сазнајте више...
Платни биланс
Девизне резерве
Спољни дуг

Погледајте...
Званични и тржишни девизни курсеви у периоду 1990-2000
Егзотичне валуте