latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Односи са иностранством | Економски односи

Курс динара

Од почетка 2016. године, закључно са септембром, динар је номинално ојачао у односу на амерички долар (1,2%) и британску фунту (15,7%), док је ослабио у односу на евро (1,4%), швајцарски франак (1,1%) и јапански јен (14,9%). Међугодишње посматрано, динар је ослабио према евру за 2,9%.

Слабљење динара у односу на евро и јачање у односу на долар у три тромесечја 2016. године резултирали су депрецијацијом номиналног ефективног курса динара од 0,8% („корпу” за обрачун овог курса чине евро и долар, с пондерима 80% и 20%, респективно).

Таква кретања номиналног курса динара у девет месеци 2016, уз домаћу инфлацију од 1,1% и инфлацију у зони евра од 0,4% и у САД од 2,1%, условила су реалну депрецијацију динара према евру (0,7%) и реалну апрецијацију према долару (0,3%). Реални ефективни курс динара у посматраном периоду депрецирао је за 0,5%.

У трећем тромесечју 2016. године динар је номинално ојачао у односу на британску фунту (4,4%) и амерички долар (1,1%), у односу на евро је мировао (0,0%), док је ослабио у односу на швајцарски франак (0,4%) и јапански јен (0,3%). Услед таквог кретања динара у односу на евро и долар, као и домаћe инфлацијe од 0,2% и инфлацијe у зони евра од –0,1% и у САД од 0,2%, реални ефективни курс динара је у трећем тромесечју 2016. апрецирао за 0,5% (према евру за 0,3%, а према долару за 1,1%).
 

kretanje_kursa_1.jpg


Kretanje kursa

Сазнајте више...
Платни биланс
Девизне резерве
Спољни дуг

Погледајте...
Званични и тржишни девизни курсеви у периоду 1990-2000
Егзотичне валуте