latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика

Монетарна политика

Народна банка Србије је јавна институција одговорна за чување вредности, односно куповне снаге новца.

Монетарна и финансијска стабилност

Кључна улога Народне банке Србије је обезбеђење монетарне и финансијске стабилности.

Монетарна стабилност подразумева ниску, стабилну и предвидиву инфлацију и поверење у валуту.

Финансијска стабилност подразумева здрав финансијски систем, у коме банке и друге финансијске организације добро функционишу и одговорно чувају новац својих клијената.

Функције Народне банке Србије

  • Народна банка Србије управља новцем и каматним стопама како би остварила ниску, стабилну и предвидиву стопу инфлације, чиме ствара амбијент за постизање одрживог економског развоја и раста запослености.
  • Старајући се о вредности националне валуте, доприноси расту животног стандарда грађана.
  • Управљајући новцем и кредитима, Народна банка Србије утиче на јачање и чување поверења јавности у динар, што привредницима и грађанима олакшава доношење пословних одлука и планирање будућности.
  • Народна банка Србије утиче на финансијску стабилност, обезбеђујући сигурност и ефикасност платног система и надгледајући и контролишући активност пословних банака и других финансијских организација.
  • Народна банка Србије је банкар државе и управља девизним резервама земље.

Референтна каматна стопа смањена на 3,25 одсто
2018-03-14 11:57:42.0 Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је, на данашњој седници, да референтну каматну стопу смањи на 3,25 одсто...
 
Кретање инфлације у фебруару
2018-03-12 14:35:50.0 Према подацима Републичког завода за статистику, месечна инфлација у фебруару износила је 0,3%...
 
Трендови у кредитној активности
2018-03-02 09:43:09.0 Трендови у кредитној активности - четврто тромесечје 2017. године
Кретање економске активности
2018-03-01 06:38:49.0 Према подацима Републичког завода за статистику, реални раст БДП-а је у 2017. износио 1,9% и био је вођен прерађивачком индустријом...
 
Кретање инфлације у јануару
2018-02-23 13:47:18.0 Према подацима Републичког завода за статистику, раст потрошачких цена у јануару...
 
Сазнајте више
Прописи
Споразум Народне банке Србије и Владе Републике Србије о циљању (таргетирању) инфлације
Меморандум о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији
Меморандум Народне банке Србије о циљаним стопама инфлације до 2020.
Погледајте...
BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Дневна ликвидност банкарског сектора