latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика

Монетарна политика

Народна банка Србије је јавна институција одговорна за чување вредности, односно куповне снаге новца.

Монетарна и финансијска стабилност

Кључна улога Народне банке Србије је обезбеђење монетарне и финансијске стабилности.

Монетарна стабилност подразумева ниску, стабилну и предвидиву инфлацију и поверење у валуту.

Финансијска стабилност подразумева здрав финансијски систем, у коме банке и друге финансијске организације добро функционишу и одговорно чувају новац својих клијената.

Функције Народне банке Србије

  • Народна банка Србије управља новцем и каматним стопама како би остварила ниску, стабилну и предвидиву стопу инфлације, чиме ствара амбијент за постизање одрживог економског развоја и раста запослености.
  • Старајући се о вредности националне валуте, доприноси расту животног стандарда грађана.
  • Управљајући новцем и кредитима, Народна банка Србије утиче на јачање и чување поверења јавности у динар, што привредницима и грађанима олакшава доношење пословних одлука и планирање будућности.
  • Народна банка Србије утиче на финансијску стабилност, обезбеђујући сигурност и ефикасност платног система и надгледајући и контролишући активност пословних банака и других финансијских организација.
  • Народна банка Србије је банкар државе и управља девизним резервама земље.

Резултати октобарске анкете о инфлационим очекивањима
2018-11-16 16:34:10.0 Резултати октобарске анкете показују да су краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора...
 
Извештај о инфлацији – новембар 2018. године
2018-11-16 11:23:56.0 Извештај о инфлацији – новембар 2018. године
Говор Сава Јаковљевића, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживања и статистику на презентацији Извештаја о инфлацији – новембар 2018. године
2018-11-16 11:08:47.0 Говор Сава Јаковљевића, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживања и статистику на презентацији Извештаја о инфлацији – новембар 2018. године
Уводна реч вицегувернера Жељка Јовића на презентацији Извештаја о инфлацији - новембар 2018. године
2018-11-16 10:58:22.0 Уводна реч вицегувернера Жељка Јовића на презентацији Извештаја о инфлацији - новембар 2018. године
Кретање инфлације у октобру
2018-11-13 13:21:31.0 Према подацима Републичког завода за статистику, месечна инфлација у октобру...
 
Сазнајте више
Прописи
Споразум Народне банке Србије и Владе Републике Србије о циљању (таргетирању) инфлације
Меморандум о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији
Меморандум Народне банке Србије о циљаним стопама инфлације до 2020.
Погледајте...
BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Дневна ликвидност банкарског сектора