latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Нацрти

Нацрт закона из области послова платног система

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
30. 05. 2017. Нацрт закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица 20. 09. 2017.
Саопштење
Позивају се грађани, стручна јавност и све друге заинтересоване стране да у оквиру јавне расправе своје сугестије и примедбе на Нацрт закона доставе до 20. септембра 2017. године, на имејл адресу: kabinet@nbs.rs

Нацрти одлука из области послова осигурања

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
24. 03. 2017. Нацрт одлуке о изменама Одлуке о техничким резервама
Нацрт одлуке о изменама Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћеног актуара | Прилог
31. 03. 2017.
Коментари и сугестије на припремљени Нацрт одлуке о изменама Одлуке о техничким резервама и Нацрт одлуке о изменама Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћеног актуара са Прилогом 1 могу се доставити на имејл адресу osiguranje@nbs.rs  до 31.03. 2017. године до 13 часова

Нацрти подзаконских аката из области послова осигурања

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
19. 01. 2017. Нацрт oдлуке о изменама и допунама Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању 26. 01. 2017.
Коментари и сугестије на припремљени Нацрт oдлуке о изменама и допунама Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању могу се доставити на имејл адресу osiguranje@nbs.rs до 26. 1. 2017. године.

Нацрт одлуке из области монетарне и финансијске статистике

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
27. 12. 2016. Нацрт одлуке о изменама и допунама Методологије начина израчунавања каматних стопа на кредите и депозите банака 10. 01. 2017.
Коментари и сугестије на припремљени Нацрт Одлуке о изменама и допунама Методологије начина израчунавања каматних стопа на кредите и депозите банака могу се доставити на имејл адресу statistika@nbs.rs  до 10.01. 2017. године

Нацрт закона о финансијском обезбеђењу

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
21. 09. 2016. Нацрт закона о финансијском обезбеђењу 20. 11. 2016.
Позивају се грађани, стручна јавност и све друге заинтересоване стране да у оквиру јавне расправе доставе своје сугестије и примедбе на Нацрт закона о финансијском обезбеђењу до 20. новембра 2016. године, на имејл адресу: kabinet@nbs.rs.

Нацрт закона о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
07. 12. 2015. Нацрт закона о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину 21. 12. 2015.
Примедбе и сугестије потребно је доставити на имејл адресу: kabinet@nbs.rs до 21. 12. 2015.

Нацрти подзаконских аката из области послова осигурања

Датум објављивања Назив
08. 07. 2015. Извештај о одржаној јавној расправи о нацртима подзаконских аката Закона о осигурању