latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области послова надзора над платним институцијама и институцијама електронског новца

Одлука o спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности  Народне банке Србије novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015, 82/2015 и 29/2018

Одлука o изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности  Народне банке Србије novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 29/2018

Одлука o спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности  Народне банке Србије
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015 и 82/2015

Одлука о капиталу и адекватности капитала платних институција и институција електронског новца 
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015

Одлука о системима управљања и унутрашњих контрола платних институција и институција електронског новца и о заштити новчаних средстава корисника платних услуга и ималаца електронског новца
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015 

Одлука о ближим условима и начину вршења надзора над платним институцијама, институцијама електронског новца и јавним поштанским оператором
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015

Одлука о садржини регистара платних институција и институција електронског новца, као и о ближим условима и начину вођења тих регистара
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015

Одлука о спровођењу одредаба Закона о рачуноводству које се односе на контни оквир, финансијске извештаје и статистички извештај за платне институције и институције електронског новца
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015

Одлука о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 13/2018