Народна банка Србије
 

Контакти

Народна банка Србије - Седиште
Дирекција за информационо-комуникационе технологије
Адреса:
Немањина 17, 11000 Београд 
 
Телефон: 021/4880-880
И-мејл: app.podrska@nbs.rs