latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Веб-сервиси Народне банке Србије

О систему веб-сервиса

Путем система веб-сервиса, Народна банка Србије омогућава правним субјектима да аутоматизују приступ понуђеним подацима и да их користе у својим информационим системима на начин који највише одговара њиховим потребама.

Регистровани корисници веб-сервис система добијају могућност приступа јавним подацима Народне банке Србије, путем конзистентног скупа програмских интерфејса. На тај начин им је омогућено да понуђене податке интегришу у своје информационе системе коришћењем широког спектра програмерских технологија. Важно је напоменути да веб-сервис систем не омогућава приступ подацима преко готових визуелних интерфејса. Корисницима је остављено да сами развију своје апликативне модуле и користе податке на начин који највише одговара њиховим пословним потребама. Детаљан опис услуга система веб-сервиса дат је у техничкој документацији.

Врсте услуга (сервиса) које пружамо

Веб-сервис систем Народне банке Србије састоји се од двa скупа сервиса:

 • Бесплатни сервиси
  • Сервис за приступ основним шифарницима
  • Сервис за приступ курсним листама
  • Сервис за приступ текућој курсној листи
  • Сервис за приступ курсним листама по мењачким пословима
  • Сервис вредности инвестиционих јединица добровољних пензионих фондова
  • Сервис за приступ ефективним преконоћним стопама
  • Сервис за приступ регистру ималаца рачуна
  • Сервис за приступ регистру примљених неизвршених решења у принудној наплати
  • Сервис за приступ регистру учесника на тржишту мењачких послова
  • Сервис за приступ регистру учесника на тржишту осигурања
  • Сервис статистике коришћења услуге
 • Сервиси који се тарифирају
  • Сервис за приступ регистру дужника у принудној наплати

Предности коришћења система

 • Једноставна интеграција јавних података НБС у софтверске системе корисника услуга
 • Сталан (24 x 7) приступ подацима са сваког рачунара корисника услуге који има приступ Интернету
 • Смањење ризика проузрокованих људским фактором
 • Смањење трошкова (аутомазацијом процеса приступа подацима)

Услови и начин коришћења система

Право приступа и коришћења услуга система имају правна лица и предузетници која су успешно извршила процес учлањења у веб-сервис систем Народне банке Србије .
Учлањењем у систем, корисник аутоматски стиче право коришћења бесплатних сервиса из веб сервис система Народне банке Србије.
Уколико корисник жели да користи услуге сервисa који се тарифирају, потребно је да изврши процес активирања сервиса који се тарифирају у веб-сервис систему Народне банке Србије. Процес активирања сервиса који се тарифирају, могу извршити само чланови веб-сервис система НБС. Тарифе по којима се врши тарифирање услуга система дефинисане су у одлуци о јединственој тарифи НБС.


Нови услови приступа веб-сервису за преузимање тренутно важеће курсне листe
2009-09-17 11:41:28.0 Од 1.12.2009. привремени веб-сервис за преузимање тренутно важеће курсне листe неће више бити доступан под досадашњим условима и на досадашњој адреси...
 
Промена домена
2008-07-23 08:47:30.0 Веб сервис система Народне банке Србије од 24. јула 2008. прелази на .rs домен. Приступ сајту веб сервис система ће још извесно време бити омогућен и преко .yu домена, али ће услуге сервиса у систему бити доступне само преко .rs домена.
 
Нове услуге веб сервиса
2008-06-16 08:44:15.0 Веб серис систем Народне банке Србије проширен је са следећим сервисима: Сервис за приступ текућој курсној листи, Сервис за приступ eфективним преконоћним стопама...
 
Састанак са пословним банкама
2008-02-27 15:04:09.0 Организован састанак с пословним банкама, на коме су представљени веб-сервиси Народне банке Србије. На састанку су присуствовали представници пословних банака. Том приликом је представљен веб-сервис систем Народне банке Србије и извршено учлањење у систем заинтересованих пословних банака.
 
Пуштени нови сервиси
2008-01-25 15:03:02.0 Приступ основним шифарницима, курсним листама, курсним листама по мењачким пословима и статистици коришћења услуге сервиса омогућен је преко веб-сервиса. Право приступа сервисима добили су корисници система у пробном периоду.
 
Веб-сервис...
Login приступ
Техничка документација
Процес учлањења у систем веб-сервиса НБС
Погледајте...
Најчешће постављана питања
Контакти