latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Тендери – Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

 

Назив тендера/ Tender name
Позив / Invitation Рок за достављање понуда / Deadline for bid submission

R 364/2018 – Блистер паковања за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца - Топчидер

Позив
Податци релевантни за достављање понуда - Прилог 1
Техничка спецификација - Прилог 2
Образац понуде - Прилог 3
Упутство за шифровање докумената програмом 7zip - Прилог 4
 21. 09. 2018. до 11.00 h