latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Тендери – Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

 

Назив тендера/ Tender Name
Позив / Invitation Рок за достављање понуда / Deadline for Bid Submission
ИЗ 333/2018 – Дистрибуција образаца за здравствене установе Позив
Релевантни подаци - прилог 1
Техничка спецификација - прилог 2
Обазац понуде - прилог 3
Модел уговора - прилог 4
Здравствене установе - адресе
27. 03. 2018. до 10.00 h
IZ 98/2018 – Разни папири, обликован у две партије: Партија 1. – офсет папир; Партија 2. – самокопирајући папир 1. лист Позив
Релевантни подаци - прилог 1
Техничка спецификација - прилог 2 - Партија 1
Техничка спецификација - прилог 2 - Партија 2
Обазац понуде - прилог 3 - Партија 1
Обазац понуде - прилог 3 - Партија 2
Модел уговора - прилог 4 - Партија 1
Модел уговора - прилог 4 - Партија 2
23. 02. 2018. до 10.00 h