latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Одлуке и обавештења

 

Јавна набавка мале вредности (ЈНМВ) Документи Датум објављивања
ЈНМВ 234/2018 - Услуга процене непокретности по фер вредности које користи Народна банка Србије Обавештење о закљученом уговору 20. 11. 2018.
ЈНМВ 447/2018 - Дигестор са вентилатором Одлука о додели уговора 20. 11. 2018.
ЈНМВ 234/2018 - Резервни делови и сервисне услуге за одржавање уређаја Zebra Одлука о додели уговора 20. 11. 2018.
ЈНМВ 106/107/2018 - Амбалажа за одлагање отпада Одлука 16. 11. 2018.
ЈНМВ 372/1/2018 - Одржавање система за аутоматско гашење пожара на објектима Народне банке Србије Обавештење о закљученом уговору 19. 11. 2018.
ЈНМВ 374/2018 - Одржавање опреме за систем кључ Одлука 16. 11. 2018.
ЈНМВ 378/379/1/2018 - Услуга - Сервисирање и поправка уређаја за дигитализацију и сервисирање и одржавање уређаја за микрофилмовање Одлука о додели уговора 15. 11. 2018.
ЈНМВ 57/1/2018 - Уређаји за регулацију температуре у просторијама Обавештење о закљученом уговору 15. 11. 2018.
ЈНМВ 201/2018 - Bаљци за офсет машине, офсет гуме и ролне за аутоматско прање Обавештење о закљученом уговору, Партија 1
Обавештење о закљученом уговору, Партија 2
09. 11. 2018.
ЈНМВ 401/2018 - Кровопокривачке услуге Одлука о додели уговора 09. 11. 2018.
ЈНМВ 380/2018 - Пренос брзе поште у међународном саобраћају Одлука о додели уговора 09. 11. 2018.
ЈНМВ 427/1/2018 - Tестирање према PCI стандраду Обавештење о закљученом уговору 09. 11. 2018.
ЈНМВ 434/1/2018 - Уређај за припрему узорака боја
LVPP 434/1/2018 - Instrument for sample colour preparation
Одлука о додели уговора
Decision on contract award
07. 11. 2018.
ЈНМВ 264/2018 - Одржавање „web site“ инфраструктуре Обавештење о закљученом уговору 07. 11. 2018.
ЈНМВ 208/2018 - Боје за офсет штампу на упојним подлогама Обавештење о закљученом уговору 07. 11. 2018.
ЈНМВ 217/1/2018 - Посуда за компримовани ваздух Одлука о додели уговора 02. 11. 2018.
ЈНМВ 441/2018 - ПЦ спојка Одлука о додели уговора 31. 10. 2018.
ЈНМВ 356/1/2018 - Одржавање дозир пумпе у Лептерији, Партија 3 Обавештење о закљученом уговору 31. 10. 2018.
ЈНМВ 356/1/2018 - Одржавање дозир пумпе у Лептерији, Партија 2 Обавештење о закљученом уговору 31. 10. 2018.
ЈНМВ 356/1/2018 - Одржавање дозир пумпе у Лептерији, Партија 1 Обавештење о закљученом уговору 31. 10. 2018.
ЈНМВ 228/2018 - Хемијска средства за потребе ЗИН-а, Партија 3 Обавештење о закљученом уговору 30. 10. 2018.
ЈНМВ 243/2018 - Услуга процене непокретности по фер вредности које користи Народна банка Србије Одлука о додели уговора 30. 10. 2018.
ЈНМВ 273/2018 - Продужење права коришћења лиценци „TOAD for Oracle“ Обавештење о закљученом уговору 26. 10. 2018.
ЈНМВ 228/2018 - Хемијска средства за потребе ЗИН-а, Партија 2 – Хемијска средства и материјали Обавештење о закљученом оквирном споразуму 26. 10. 2018.
ЈНМВ 228/2018 - Хемијска средства за потребе ЗИН-а, Партија 1 - Хемикалије Мерцк или одговарајуће Обавештење о закљученом уговору 26. 10. 2018.
ЈНМВ 372/1/2018 - Одржавања система за аутоматско гашење пожара на објектима Народне банке Србије Одлука о додели уговора 26. 10. 2018.
ЈНМВ 154/2018 - Заштићени папир са воденим знаком Република Србија Обавештење о закљученом уговору 26. 10. 2018.
ЈНМВ 43/1/2018 - Инвентар за потребе обављања делатности Одељења за угоститељске послове Обавештење о закљученом уговору 26. 10. 2018.
ЈНМВ 221/2017 - Хемијска средства за потребе ЗИН-а, Партија 2, Наруџбеница 9 Обавештење о закљученом уговору 25. 10. 2018.
ЈНМВ 394/2018 - Услуга израде кеса картона за аманете и коричење, Партија 1, Наруџбеница 2 Обавештење о закљученом уговору 23. 10. 2018.
ЈНМВ 5/2018 - Cигурносне пластичне везице за везивање аманета Обавештење о закљученом уговору 23. 10. 2018.
ЈНМВ 201/2018 - Bаљци за офсет машине, офсет гуме и ролне за аутоматско прање Одлука о додели уговора 22. 10. 2018.