latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Одлуке и обавештења

 

Јавна набавка мале вредности (ЈНМВ) Документи Датум објављивања
ЈНМВ 33/2019 – Софтвер “Adobe Creative Cloud” Обавештење о обустави поступка 22. 04. 2019.
ЈНМВ 273/2019 - Преглед и испитивање лифтова са издавањем извештаја, Партија 1 Обавештење о закљученом уговору 18. 04. 2019.
ЈНМВ 117/2019 - Ронделе и каписле за кованицу са ликом Николе Тесле Одлука о додели уговора 18. 04. 2019.
ЈНМВ 33/2019 – Софтвер “Adobe Creative Cloud” Одлука о обустави поступка 12. 04. 2019.
ЈНМВ 32/2019 - Софтвер "Kodak Capture Pro type E" Одлука о додели уговора 12. 04. 2019.
ЈНМВ 148/2019 - Резервни делови SMC пнеуматика Одлука о додели уговора 11. 04. 2019.
ЈНМВ 383/2019 - Одржавање и хитне интервенције на инсталацији водовода и канализације у ЗИН-у Одлука о додели уговора 10. 04. 2019.
ЈНМВ 163/2019 - Електрични лифт за подизање налепница у ролни Обавештење о закљученом уговору 10. 04. 2019.
ЈНМВ 468/2018 - Столарска универзална комбинована машина са припадајућом опремом Обавештење о закљученом уговору 09. 04. 2019.
ЈНМВ 273/2019 - Преглед и испитивање лифтова са издавањем извештаја Обавештење о закљученом уговору, Партија 2
Обавештење о закљученом уговору, Партија 3
09. 04. 2019.
ЈНМВ 374/2/2018 - Одржавање опреме за систем кључ на објекту Филијале у Новом Саду Обавештење о закљученом уговору 08. 04. 2019.
ЈНМВ 98/2019 - Раствор Никл (II) Сулфамат п.a.
LVPP 98/2019 - Nickel (II) sulfamate p.a. solution
Одлука о додели уговора
Decision on contract award
05. 04. 2019.
ЈНМВ 361/2019 - Сервисне услуге за потребе одржавања технолошких чилера у производним машинама за потребе ЗИН-а Одлука о додели уговора 05. 04. 2019.
ЈНМВ 97/2019 - Никлене аноде Одлука о додели уговора 02. 04. 2019.
ЈНМВ 414/2019 - Замена остећене опреме за лабораторију боја Обавештење о обустави поступка 22. 03. 2019.
ЈНМВ 465/2018 - Подлошке за излагајући апарат машина за дубоку штампу Обавештење о закљученом уговору 21. 03. 2019.
ЈНМВ 228/2018 - Хемијска средства за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца -Топчидер, Партија 2, Наруџбеница 4 Обавештење о закљученом уговору 18. 03. 2019.
ЈНМВ 273/2018 - Преглед и испитивање лифтова са издавањем извештаја Одлука о додели уговора 14. 03. 2019.
ЈНМВ 414/2019 - Замена оштећене опреме за лабораторију боја Одлука о обустави поступка 14. 03. 2019.
ЈНМВ 459/2018 - Потрошни материјал за ИГТ апарат и Такоскоп за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца -Топчидер Обавештење о закљученом уговору 13. 03. 2019.
ЈНМВ 374/2/2018 - Одржавање опреме за систем кључ на објекту Филијале у Новом Саду Одлука о додели уговора 12. 03. 2019.
ЈНМВ 468/2018 - Столарска универзална машина са припадајућом опремом Одлука о додели уговора 12. 03. 2019.
ЈНМВ 463/2018 - Cензори за производне машине Обавештење о закљученом уговору 07. 03. 2019.
ЈНМВ 163/2019 - Eлектрични лифт за подизање налепница у ролни Одлука о додели уговора 05. 03. 2019.
ЈНМВ 348/2018 - Набавка лиценци за ажурирање и одржавање видео менаџмент система Milestone Обавештење о закљученом уговору 04. 03. 2019.
ЈНМВ 228/2018 - Хемијска средства за потребе ЗИН-а, Партија 2, Наруџбеница 3 Обавештење о закљученом уговору 04. 03. 2019.
ЈНМВ 227/2018 - Набавка, уградња и одржавање циркулационих пумпи, Партија 1, набавка циркулационих пумпи за потребе ЗИН-а. Наруџбеница 2 Обавештење о закљученом уговору 04. 03. 2019.