latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Одлуке и обавештења

 

Јавна набавка (ЈН) Документи Датум објављивања
ЈН 302/2019 - Одржавање моторних возила Одлука 20. 09. 2019.
ЈН 46/47/2018 - Потрошни технички материјал, Партија 1 Одлука о додели уговора-3 20. 09. 2019.
ЈН 118/2019 - Материјал за израду војних спомен медаља Одлука о додели уговора 19. 09. 2019.
ЈН 119/2019 - Обојени метали и челик за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Наруџбеница 3 Обавештење о закљученом уговору 18. 09. 2019.
ЈН 284/2019 - Замена и уградња подних облога (теписони) Обавештење о закљученом уговору 17. 09. 2019.
ЈН 119/2019 - Обојени метали и челик за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Наруџбеница 2 Обавештење о закљученом уговору 17. 09. 2019.
ЈН 176/2019 - Заштићени папир за акцизне маркице Обавештење о закљученом уговору 17. 09. 2019.
ЈН 420/2019 - Решење за унапређење у оперативним, контролним и извештајним активностима са пратећим информационо – комуникационим добрима Обавештење о обустави поступка 17. 09. 2019.
ЈН 226/1/2019 - Oбнова лиценци за „Identity Management“ софтвер Одлука о додели уговора 17. 09. 2019.
ЈН 162/2019 - Аутоматска линија за дораду акцизних маркица Обавештење о обустави поступка 17. 09. 2019.
ЈН 396/2019 - Извођење радова на санацији равног крова Филијале Ниш Одлука о додели уговора 16. 09. 2019.
ЈН 354/2019 - Израда пројекта канализације у Заводу за израду новчаница и кованог новца – Топчидер Одлука о обустави поступка 16. 09. 2019.
ЈН 46/47/2018 - Потрошни технички материјал, Наруџбеница 2, Партија 6 Обавештење о закљученом уговору 13. 09. 2019.
ЈН 478/2017 - Радови на текућем одржавању објеката Народне банке Србије Обавештење о закљученом уговору 13. 09. 2019.
ЈН 312/2019 - Одржавање сплит система за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер Одлука о додели уговора 13. 09. 2019.
ЈН 407/2019 - Разни грађевинско занатски радови у ЗИН-у Одлука о закључењу Оквирног споразума 11. 09. 2019.
ЈН 360/2019 - Оштрења глодала и других алата Одлука о обустави поступка 11. 09. 2019.
ЈН 151/2019 - Средства обавезне личне заштите, Партија 3 Обавештење о закљученом уговору 11. 09. 2019.
ЈН 131/2019 - Kутије за одличја и пригодне кованице, Наруџбеница бр. 6. Обавештење о закљученом уговору 10. 09. 2019.
ЈН 131/2019 - Kутије за одличја и пригодне кованице, Наруџбеница бр. 5. Обавештење о закљученом уговору 10. 09. 2019.
ЈН 287/1/2019 - Рестаурација и конзервација културног наслеђа из домена ликовне уметности Обавештење о закљученом уговору 09. 09. 2019.
ЈН 151/2019 - Средства обавезне личне заштите, Партија 2 Обавештење о закљученом уговору 09. 09. 2019.
ЈН 48/1/2019 - Роба широке потрошње Обавештење о закљученом уговору 05. 09. 2019.
ЈН 162/2019 - Аутоматска линија за дораду акцизних маркица
PP 162/2019 – Automatic line for finishing phase of excises production
Одлука о обустави поступка
Decision on cancelling the procedure
05. 09. 2019.
ЈН 128/2019 - Репроматеријал за пасоше, Партија 1 Одлука о измени уговора 04. 09. 2019.
ЈН 130/2019 - Индустријски тонери, рибони и кетриџи, за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Партија 4 Обавештење о закљученом уговору 04. 09. 2019.
ЈН 226/2019 - Одржавање IBM софтвера, Партија 2 Обавештење о закљученом уговору 04. 09. 2019.
ЈН 420/2019 - Решење за унапређење у оперативним, контролним и извештајним активностима са пратећим информационо – комуникационим добрима Одлука о обустави поступка 03. 09. 2019.
ЈН 130/2019 - Индустријски тонери, рибони и кетриџи, за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Партија 3 Обавештење о закљученом уговору 03. 09. 2019.
ЈН 130/2019 - Индустријски тонери, рибони и кетриџи, за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Партија 2 Обавештење о закљученом уговору 03. 09. 2019.
ЈН 130/2019 - Индустријски тонери, рибони и кетриџи, за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Партија 1 Обавештење о закљученом уговору 03. 09. 2019.
ЈН 373/2019 - Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања машина за ултразвучно заваривање Тelsonic Одлука о додели уговора 03. 09. 2019.
ЈН 385/2019 – Одржавање и сервисирање лифтова Одлука о додели уговора 02. 09. 2019.
ЈН 478/2017 - Радови на текућем одржавању објеката Народне банке Србије Одлука о додели уговора 30. 08. 2019.
ЈН 48/1/2019 - Роба широке потрошње Одлука о додели уговора 30. 08. 2019.
ЈН 197/2019 - Резервни делови за машине за бројање Vacuumatic Обавештење о закљученом уговору 29. 08. 2019.
ЈН 382/2019 - Одржавање опреме за графичку припрему Обавештење о закљученом уговору 29. 08. 2019.
ЈН 303/285/2019 - Осигурање имовине, опреме и објеката и осигурање покретног културног наслеђа Народне банке Србије, Партија 2 Обавештење о закљученом уговору 29. 08. 2019.
ЈН 303/285/2019 - Осигурање имовине, опреме и објеката и осигурање покретног културног наслеђа Народне банке Србије, Партија 3 Обавештење о закљученом уговору 29. 08. 2019.
ЈН 303/285/2019 - Осигурање имовине, опреме и објеката и осигурање покретног културног наслеђа Народне банке Србије, Партија 1 Обавештење о закљученом уговору 28. 08. 2019.
ЈН 154/58/2017 - Разне полице и трезорски регали за потребе Народне банке Србије, Партија 3 - Трезорски регали и магацинске полице Обавештење о закљученом уговору 27. 08. 2019.
ЈН 154/58/2017 - Разне полице и трезорски регали за потребе Народне банке Србије, Партија 1 - Архивске полице Обавештење о закљученом уговору 27. 08. 2019.
ЈН 147/1/2018 - Карбон рибон траке, Наруџбеница бр. 2. Обавештење о закљученом уговору 27. 08. 2019.
ЈН 367/2019 - Cервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме GIETZ Nota Обавештење о закљученом уговору 26. 08. 2019.
ЈН 419/2019 - IT добра за унапређење IT инфраструктуре за „Data“ центре Народне банке Србије Обавештење о закљученом уговору 23. 08. 2019.
ЈН 105/2019 - Хидрауличне маказе за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер Обавештење о закљученом уговору 22. 08. 2019.
ЈН 151/2019 - Лична заштитна средства за шаке и руке, Партија 4 Обавештење о обустави поступка 20. 08. 2019.
ЈН 151/2019 - Средства за заштиту дисајних органа, вида, слуха и остала средства и опрема за личну заштиту, Партија 1 Обавештење о обустави поступка 20. 08. 2019.
ЈН 226/2019 - Одржавање IBM софтвера, Партија 1 Обавештење о обустави поступка 19. 08. 2019.
ЈН 119/2019 - Обојени метали и челик за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Наруџбеница 1 Обавештење о закљученом уговору 16. 08. 2019.
ЈН 349/2019 - Чишћење канала и клима комора у ЗИН-у Обавештење о закљученом уговору 14. 08. 2019.
ЈН 417/1/2019 - Периодично одржавање посебних делова објеката Обавештење о закљученом уговору 13. 08. 2019.

Претходна обавештења

 14. 02. 2019.