latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Тендери – Јавне набавке (ЈН)

 

Назив тендера
Tender Name
Документација
Documentation
Рок за достављање понуда/пријава
Deadline for Bid/Application Submission
ЈН 3/2019 - Стоне машине за бројање и сортирање новчаница Позив
Конкурсна документација
18. 10. 2019 до 10.00 h
ЈН 222/2019 – успостављање „Alliance Remote Gateway“ конекције на „SWIFT“ мрежу
PP 222/2019 - establishment of “Alliance Remote Gateway” connection to “SWIFT” network
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објаве позива
Конкурсна документација
Notice on initiating negotiation procedure without public invitation to bid
Tender Documents
23. 09. 2019. до 09:30 h
ЈН 236/2019 - Одржавање софтвера за мониторинг информационо -комуникационе инфраструктуре и сервиса Народне банке Србије („NOC“) Позив
Конкурсна документација
26. 09. 2019 до 09.30 h
ЈН 22/2019 - Занављање сервера за потребе "IBM Qradar“ (укључујући услугу миграције) Позив
Конкурсна документација
11. 10. 2019 до 12.00 h
ЈН 157/2019 - Фолијe за регистарске таблице
PP 157/2019 – Foils for license plates
Позив
Invitation to Bid
Конкурсна документација
Tender Documents
Прилог 1
Enclosure 1
Прилог 2
Enclosure 2
Питања и одговори
Questions and Answers
30. 09. 2019 до 10.00 h
ЈН 307/2019 – Одржавање система техничке заштите Позив
Конкурсна документација
09. 10. 2019 до 09.30 h
ЈН 192/2019 - Хемијска средства за потребе ЗИН-а Позив
Конкурсна документација
07. 10. 2019. до 12.00 h
ЈН 216/2019 - Услуге миграције на нову верзију софтвера FIS Cortex за DinaCard систем
PP 216/2019 - Services – Migration services from current to the newest version of FIS Cortex software for DinaCard system
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
Конкурсна документација
Notice on initiating negotiation procedure without public invitation to bid
Tender Documents
Обавештење о продужењу рока 2
Notice on the Extension of Bid Submition Term 2
03. 10. 2019. до 10.00 h
ЈН 375/2019 – Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања машине Kugler-Womako
PP 375/2019 - Servicing and spare parts for maintenance of Kugler-Womako machine
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
Конкурсна документација
Notice on initiating negotiation procedure without public invitation to bid
Tender Documents
Обавештење о продужењу рока 1
Notice on the Extension of Bid Submition Term 1
01. 10. 2019. до 10.00 h
ЈН 42/2019 - Потрошни технички материјал Позив
Конкурсна документација
30. 09. 2019. до 09.30 h
ЈН 202/2019 - Поправка и одржавање трезорских машина за ручну обраду новчаница за потребе Народне банке Србије у Сектору за послове с готовином и у филијалама у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Ужицу Позив
Конкурсна документација
27. 09. 2019. до 09.30 h
ЈН 142/2019 - Мазут НСГ (нискосумпорно гориво специјално) Позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измењен модел уговора
Измењен образац понуде
26. 09. 2019. до 12.00 h
ЈН 356/2019 – Резервни делови и сервисне услуге за опрему KBA
PP 356/2019 – Spare parts and servicing for KBA equipment
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
Notification of Initiation of a Negotiated Procedure without Invitation to Bid
Конкурсна документација
Tender Documents
Питања и одговори 1
Questions and Answers 1
Обавештење о продужењу рока 1
Notice on the Extension of Bid Submition Term 1
Питања и одговори 2
Questions and Answers 2
Обавештење о продужењу рока 2
Notice on the Extension of Bid Submition Term 2
28. 10. 2019. до 11.00 h
ЈН 181/2019 - Ремонт пресе за производњу оптицајног кованог новца
PP 181/2019 - Overhaul of a minting press for circulation coins
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
Конкурсна документација
Notice on Initiating the Nagotiated Procedure without public Invitation to Bid
Tender Documents
Питања и одговори
Question and Answers
Обавештење о продужењу рока
Notice on the Extension of Bid Submition Term
Питања и одговори 1
Question and Answers 1
Питања и одговори 2
Измењена техничка спецификација 1
Измењен модел уговора 1
Измењени образац понуде 1
Questions and Answers 2
The Amended Bid Form 1
The Amended Model Contract 1
The Amended Tehnical Specification 1
30. 09. 2019. до 10.30 h
ЈН 401/1/2019 - Cанација крова објекта Филијале у Крагујевцу Позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измењен списак услова
Обвештење о продужењу рока
Питања и одговори 2
Обвештење о продужењу рока 2
24. 09. 2019. до 10.30 h