latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
О Народној банци Србије

Организациона шема Народне банке Србије

 

                   
          Гувернер
Јоргованка Табаковић
     
                   
 
Вицегувернер
Веселин Пјешчић
 

 
Сектор за монетарне операције
 
Принудна наплата
 
Вицегувернер
Диана Драгутиновић
 

 
Сектор за финансијску стабилност
 
Генерални секретар
Наташа Тањевић
 

 
Дирекција за рачуноводство и финансије 
 
Дирекција за људске ресурсе и организациона питања
 
Дирекција за опште послове
 
Дирекција за набавке
 
Филијала у Београду
(општи послови)
 
Филијала у Новом Саду
(општи послови)
 
Директор Управе за надзор над финансијским институцијама
Жељко Јовић
 
Сектор за контролу пословања банака
 
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
 
Центар за супервизију информационих система
 
Сектор за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга
 

 
Сектор за девизне послове
 
Сектор за реструктурирање банака
 
Директорат за економска истраживања и статистику
 
Сектор за међународну сарадњу
 
Сектор за платни систем
 
Сектор за послове с готовином
 
Кабинет гувернера
 
Интерна ревизија
 
Дирекција за законодавно-правне послове
 
Дирекција за информационо-комуникационе технологије
 
Центар за контролинг
 
Филијала у Београду
(послови с готовином)
 
Филијала у Новом Саду
(послови с готовином)
 
Филијала у Нишу
 
Филијала у Крагујевцу
 
Филијала у Ужицу
 
Завод за израду новчаница и кованог новца - Топчидер