latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Тендери – Јавне набавке мале вредности (ЈНМВ)

 

Назив тендера/Tender Name Документација/Documentation Рок за достављање понуда/Deadline for Bid Submission
ЈНМВ 428/2019 - Систем за производну мрежу са припадајућим оперативним системима / софтверима Позив
Конкурсна документација
25. 09. 2019. до 10.00 h
ЈНМВ 183/2019 - Уља и мазива Позив
Конкурсна документација
25. 09. 2019. до 09.30 h
ЈНМВ 198/2019 - Електроничарски материјал Позив
Конкурсна документација
25. 09. 2019. до 12.00 h
ЈНМВ 200/2019 - Лежајеви за одржавање производних машина Позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Техничка спецификација у excel формату
Обавештење о продужењу рока
23. 09. 2019. до 11.00 h
ЈНМВ 144/2019 - Pезервни делови за машину за поништај новчаница Позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Обавештење о продужењу рока
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Измењен образац понуде
Измењена техничка спецификација
Обавештење о продужењу рока 2
Измењен образац понуде 2
Измењена техничка спецификација 2
Питања и одговори  4
Питања и одговори  5
23. 09. 2019. до 12.00 h
ЈНМВ 365/2019 - Резервни делови и сервисне услуге за потребе одржавања Kiesselbach пресе
LVPP 365/2019 - Spare parts and servicing for the maintenance of Kiesselbach press
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Invitation to bid
Documentation
Питања и одговори
Questions and answers
Обавештење о продужењу рока
Notice on the Extension of Bid Submission Term
Обавештење комисије
Notification of the Committee
Измењена техничка спецификација
Amended Technical Specification
Измењен образац понуде
Amended Bid Form
Обавештење о продужењу рока 2
Обавештење о продужењу рока 3
Notice on the Extension of Bid Submission Term 3
19. 09. 2019. до 09.30 h